Thủ tục hành chính
Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
1 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
4 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
5 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
6 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
7 Thủ tục hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
8 Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
9 Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
10 Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
11 Thủ tục hồ sơ giám định vết thương còn sót
12 Thủ tục hồ sơ đề nghị xác nhận và giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (gọi chung là thương binh) (do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đảm nhận
13 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến
14 Thủ tục hồ sơ đề nghi phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
15 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
16 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác
17 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
18 Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng; Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; Hỗ trợ chi phí mai táng
19 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất
20 Thẩm định hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất
21 Thẩm định hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
22 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
23 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Trong trường hợp: - Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được - Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên - Mất Giấy xác nhận khuyết tật
24 Thủ tục hồ sơ giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần
25 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
26 Xác nhận đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ
27 Xác nhận hồ sơ xét công nhận chế độ liệt sĩ
28 Xác nhận hồ sơ tặng, cho quyền sử dụng đất
29 Đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi
30 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
31 Chứng thực Di chúc
32 Xác nhận hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
33 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
34 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
35 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
36 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
37 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
38 Đăng ký nhận cha, mẹ, con
39 Đăng ký giám hộ
40 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
41 Đăng ký lại kết hôn
42 Đăng ký lại khai tử
43 Đăng ký khai sinh
Thủ tục hành chính
Lĩnh vực:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
Đang tải dữ liệu ...