Quốc phòng - An ninh
Công an xã Bình Triều thực hiện việc đăng ký biển số xe cho nhân dân
Người đăng: Trương Văn Hoàng . Ngày đăng: 02/06/2022 . Lượt xem: 255 lượt.
Bình Triều củng cố mô hình “Camera an ninh”
Người đăng: Trương Văn Hoàng . Ngày đăng: 18/04/2022 . Lượt xem: 199 lượt.
Bình Triều tổ chức lễ kết nạp lực lượng dân quân năm 2022
Người đăng: Trương Văn Hoàng . Ngày đăng: 25/02/2022 . Lượt xem: 95 lượt.
Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương (Ngày đăng: 21/01/2022 )
Bình Triều triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022. (Ngày đăng: 09/12/2021 )
Tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông (Ngày đăng: 05/10/2021 )
Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động năm thứ hai trở đi năm 2021 (Ngày đăng: 30/03/2021 )
Ủy ban nhân dân xã Bình Triều tổ chức lễ kết nạp lực lượng dân quân mới năm 2021 (Ngày đăng: 04/03/2021 )
Bình Triều triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 (Ngày đăng: 15/01/2021 )
Công an xã Bình Triều ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông (Ngày đăng: 31/12/2020 )
Xã Bình Triều tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nguồn công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2021 (Ngày đăng: 25/11/2020 )
UBMTTQVN xã và Công an xã Bình Triều tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2020 (Ngày đăng: 29/09/2020 )
Thăm, tặng quà mẹ VNAH trên địa bàn xã (Ngày đăng: 08/09/2020 )
Tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông (Ngày đăng: 17/07/2020 )
xã Bình Triều tổ chức khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ năm 2019 (Ngày đăng: 07/12/2018 )
Xã Bình Triều triển khai thực hiện công tác thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (Ngày đăng: 22/08/2018 )
Xã Bình Triều tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Camera an ninh" phòng chống tội phạm (Ngày đăng: 15/08/2018 )
Bình Triều: triển khai mô hình “camera giám sát an ninh” (Ngày đăng: 03/08/2018 )