Nông thôn mới
Bình Triều tổ chức họp triển khai xây dựng Nông thôn mới nâng cao
Người đăng: Trương Văn Hoàng . Ngày đăng: 25/03/2021 . Lượt xem: 177 lượt.
Tập huấn về tiêu chí môi trường trong nông thôn mới và phong trào chống rác thải nhựa
Người đăng: Trương Văn Hoàng . Ngày đăng: 09/10/2020 . Lượt xem: 131 lượt.
Bình Triều xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu
Người đăng: Trương Văn Hoàng . Ngày đăng: 01/09/2020 . Lượt xem: 225 lượt.
Bình Triều xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu
Hội đồng thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh, thẩm định các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới xã Bình Triều (Ngày đăng: 21/12/2018 )
xã Bình Triều hoàn thành việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. (Ngày đăng: 30/11/2018 )
UBND huyện Thăng Bình thẩm tra đánh giá các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại xã Bình Triều (Ngày đăng: 07/11/2018 )
Năm 2018 Thăng Bình phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới là Bình Triều và Bình Nguyên (Ngày đăng: 13/07/2018 )
Văn phòng điều phối NTM Tỉnh và Huyện làm việc với BCĐ NTM xã Bình Triều (Ngày đăng: 19/04/2018 )
Chuyển biến từ Bình Triều (Ngày đăng: 29/12/2017 )