Mode:         
Tuyên truyền
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Số/Ký hiệu: 98/2018/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 341 lượt

05/07/2018
2 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Số/Ký hiệu: 99/2018/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 376 lượt

12/07/2018
3 Về việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa
Số/Ký hiệu: 2127/QĐ - UBND ; Người ký: Lê Văn Thanh
Đã xem: 370 lượt

11/07/2018
4 Về khuyến nông
Số/Ký hiệu: 83/2018/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 362 lượt

24/05/2018
5 Về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 6/CT-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 398 lượt

02/07/2018
6 Ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04/2018/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 361 lượt

21/05/2018
7 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Số/Ký hiệu: 10/2018/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng
Đã xem: 376 lượt

30/01/2018
Tra cứu văn bản
 


Liên kết web