Chi tiết tin
Đảng, Chính quyền
Hội đồng nhân dân xã Bình Triều khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 6,
Tác giả: Trương Văn Hoàng .Ngày đăng: 29/12/2017 .Lượt xem: 335 lượt.
     
Ngày 29/12/2017, Hội đồng nhân dân xã Bình Triều khóa XII đã tiến hành kỳ họp thứ 6. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2017, đề ra mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2018, đồng thời xem xét và quyết định các nội dung khác theo luật định


Ảnh: Quang cảnh kỳ họp

     Năm 2017 là năm cán bộ và nhân dân xã Bình Triều tập trung để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đảng bộ và HĐND xã đề ra. Kinh tế có bước phát triển khá, tổng giá trị sản xuất nghành kinh tế đạt 403,439 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 10,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng của ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, ổn định sản xuất nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 31,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,59%, chủ yếu là hộ diện chính sách an sinh xã hội. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa-xã hội được tăng cường. Công tác xây dựng đời sống văn hóa đã đi vào chiều sâu, năm 2017 có 3/4 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa. Công tác giáo dục đào tạo đạt hiệu quả cao, tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS và Tiểu học năm học 2016-2017 đạt 100%. Quốc phòng an ninh được đảm bảo. Đã tập trung thực hiện hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng xã NTM và đang xây dựng thôn Vân Tây trở thành khu dân cư NTM kiểu mẫu.

     Kỳ họp đã tập trung thảo luận, thực hiện quyền chất vấn và trả lời chất vấn, làm rõ những vấn đề mà cả tri trong xã đang quan tâm, mong đợi; đồng thời biểu quyết thông qua 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết về phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; Nghị quyết phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2018 và Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND xã năm 2018./.
Nguồn tin: T.V.H
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đảng ủy xã Bình Triều tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (15/07/2022 )
Hội đồng nhân dân xã Bình Triều khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 03 (29/12/2021 )
Đảng ủy xã Bình Triều tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. (24/12/2021 )
UBND xã Bình Triều tổ chức đấu giá cho thuê đất công ích (05/11/2021 )
HĐND xã Bình Triều khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 (30/07/2021 )
Đảng ủy xã Bình Triều tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. (23/07/2021 )
Bình Triều tổ chức bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND xã (01/07/2021 )
Hội đồng nhân dân xã Bình Triều khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (29/12/2020 )
Bình Triều tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2025 (27/12/2020 )
Đảng ủy xã Bình Triều công bố quyết định thành lập chi bộ công an xã (17/12/2020 )
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, bạo lực, xâm hại trẻ em (Ngày đăng: 18/04/2018 )
Đảng bộ xã Bình Triều tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2017 (Ngày đăng: 29/12/2017 )
Tra cứu văn bản
 


Liên kết web