GIỚI THIỆU CHUNG
     Xã Bình Triều cách trung tâm huyện Thăng Bình 4,5 km về phía Đông, phía Ðông giáp xã Bình Đào; phía Tây giáp xã Bình Phục, Bình Tú; phía Nam giáp xã Bình Sa; phía Bắc giáp xã Bình Giang. Ðịa bàn có tuyến giao thông Quốc lộ 14E đi qua với chiều dài 1,6km; tuyến tỉnh lộ (DT) Ngọc Phô – Hưng Mỹ 3km, đường huyện là 7,5 km; có sông Trường Giang chạy dọc theo ranh giới phía Đông của xã với chiều dài 6,7 km.Xã có 2830 hộ, 11244 khẩu; có 4 thôn , thôn ít nhất 486 hộ, thôn nhiều nhất 926 hộ; đồng bào Kinh: 11244 người chiếm 100 % dân số.
     Xã có địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai chủ yếu là đất cát có những trảng cát lớn nằm dọc theo ranh giới phía Tây như trảng cát Hưng Mỹ, trảng cát Vân Tây, trảng cát Động Ông Đề, trảng cát Bánh Chưng,… Dọc theo ranh giới phía Đông là các khu vực ven sông Trường Giang, sông Cụt, sông Bộ có địa hình thấp, thường bị ngập lụt về mùa mưa.
      Xã có diện tích tự nhiên: 1266,26 ha, gồm: đất nông nghiệp 374,94 ha, trong đó lúa gieo trồng 2 vụ là 84,4 ha (chưa có diện tích trồng lúa giống, lúa chất lượng cao); rau màu gieo trồng 893 ha (diện tích đậu phụng 181 ha, cây rau 335 ha, cây khoai 194 ha ) và diện tích trồng hoa tập trung chủ yếu ở thôn 3 là 4 ha; đất vườn 75 ha.
      Đất lâm nghiệp 117,69 ha (trong đó rừng sản xuất 47,69 ha, rừng phòng hộ 70 ha); đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt 1,2 ha; đất phi nông nghiệp 597,69 ha(trong đó đất ở 147,47 ha, đất chuyên dùng 93,43 ha, đất Tôn giáo 2,39 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 262,34 ha, đất sông suối 92,06 ha; đất chưa sử dụng 174,74 ha.
Phân các vùng sản xuất đặc trưng: Vùng trồng lúa tập trung chủ yếu ở thôn 1, 2, 4, vùng trồng hoa tập trung ở thôn 3, vùng chuyên canh rau ở thôn 1.
Tra cứu văn bản
 


Liên kết web